Kaip sekretorius svorio, lcta.lt - naujienų ir žinių portalas - Naujienos

kaip sekretorius svorio

Tikslas ir uždaviniai Populiarinti jėgos trikovę, išaiškinti stipriausius atletus, sėkmingai pasiruošti ir dalyvauti tarptautinėse varžybose. Varžybų programa 1. Lietuvos jėgos trikovės čempionatas toliau — LČ 2. Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas 3. Lietuvos štangos spaudimo čempionatas 4. Lietuvos klasikinės štangos spaudimo čempionatas 5. Lietuvos klasikinės štangos su savo svoriu spaudimo pakartojimams čempionatas 6.

Lietuvos jėgos trikovės taurė 7.

+370 610 19313

Lietuvos klasikinės jėgos trikovės taurė 8. Lietuvos jėgos trikovės čempionatas 2. Lietuvos klasikinės štangos su savo svoriu spaudimo pakartojimams čempionatas Jaunučių varžybos: 1.

Lietuvos klasikinės štangos spaudimo čempionatas Visi Lietuvos čempionatai, Lietuvos taurės varžybos ir kiti turnyrai yra atviri.

Paukščių sekretoriaus buveinė. Sekretorius paukštis - gyvatės medžiotojas

Varžybų organizatoriai Varžybas organizuoja Lietuvos jėgos trikovės federacija toliau — LJTF kartu su Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto departamentu. Varžybų organizavimo kontrolę vykdo Techninis komitetas. Varžybų organizatoriai ne vėliau kaip 30 dienų prieš varžybas paskelbia JTF tinklapyje pakvietimą į varžybas, kuris turi būti suderintas su LJTF generaliniu sekretoriumi.

pašalinti visus kūno riebalus ką valgyti norint numesti pilvo riebalus

Svorio kategorijos 1. Turnyruose svorio kategorijos nustatomos kaip sekretorius svorio organizatorių sudarytus nuostatus. Kaip sekretorius svorio kat. Veteranės moterys amžiaus grupėje virš 40 metų varžosi svorio kategorijose iki 63 kg ir virš 63 kg. Amžiaus grupėse virš 50 metų, virš 60 metų, virš 70 metų varžosi absoliučiose svorio kategorijose. Nugalėtojos išaiškinamos pagal IPF taškus. Varžybų dalyviai Varžybose dalyvauja miestų, rajonų, klubų komandos.

Klubų, ne LJTF narių sportininkai gali dalyvauti tik individualiai. Sportininkai Lietuvoje rengiamose varžybose gali rungtyniauti ir individualiai. Sportininkai, vykstantys į užsienio varžybas, privalo priklausyti klubui, kuris yra LJTF narys. Sportininkai atvykę į varžybas turi turėti gydytojo išduotą pažymą apie sveikatos būklę, galiojančią sportininko licenciją ir būti už ją sumokėję ne kaip sekretorius svorio kaip 3 kalendorinės dienos iki varžybų.

Priešingu atveju sportininkas varžybų metu privalo įsigyti vienkartinę licenciją. Dalyvių atstovavimas komandai nustatomas pagal komandinę paraišką, patvirtintą komandos vadovo. Sportininkas kalendoriniais metais gali keisti komandą tik vieną kartą esant rimtai priežasčiai pakeitus gyv.

Jaunučių amžius nuo datos, kai kaip sekretorius svorio 13 m.

Užsienio reikalų sekretorius: Didžioji Britanija išlaikys savo svorį pasaulinėje arenoje

Ši amžiaus grupė taikoma tik Lietuvos kaip sekretorius svorio klasikinės štangos spaudimo čempionatui. Jaunių amžius nuo datos, kai sukanka 13 m. Jaunimo varžybose dalyvauja sportininkai, kuriems kalendoriniais metais sukanka 14 m. Veteranų varžybose dalyvauja sportininkai, kuriems kalendoriniais metais sukanka 40 metų antra grupė 50 metų, trečia grupė 60 metų, ketvirta grupė 70 m. Varžybose gali dalyvauti fiziniai asmenys, pateikę asmens dokumentą, sumokėję starto mokestį, anti dopingo mokestį ir pasirašę antidopingo sutartį bei kaip sekretorius svorio galiojančią sportininko licenciją.

Varžybose, kuriose tuo pačiu metu dalyvauja kelių amžiaus grupių sportininkai, jie paskirstomi pagal amžių — jaunių iki 18 m. Sportininkas, kuris gali dalyvauti keliose amžiaus grupėse, pasirenka, kurioje amžiaus grupėje varžytis, ir apdovanojimą gauna toje amžiaus grupėje. Jei sportininkas nori dalyvauti dviejose amžiaus grupėse, tai jis gali padaryti sumokėjęs mokesčius ir startavęs kiekvienoje grupėje. Už viešą nepagarbos demonstravimą jėgos trikovės sportui ar Lietuvos jėgos trikovės federacijai sportininkams gali būti taikomos sankcijos nuo įspėjimo iki diskvalifikavimo iš varžybų.

Komandinė įskaita Varžybos organizuojamos pagal tarptautines jėgos trikovės taisykles.

Lietuvos jaunimo bokso čempionate – sensacija ir merginų rekordas

Komandinės įskaitos skaičiuojamos vyrų ir moterų grupėse atskirai. Sumuojant komandinius rezultatus varžybose įskaitomi penki geriausi rezultatai vyrų komandinėje įskaitoje ir penki geriausi rezultatai moterų komandinėje įskaitoje. Surinkus vienodą taškų sumą, lemia aukštesnių vietų skaičius. Jei surenkama vienoda taškų suma ir vienodos užimtos vietos, lemia taškų suma pagal IPF koeficientą.

Paukštis sekretorius

Maksimalus komandos narių skaičius — 11 sportininkų. Vienoje svorio kategorijoje įskaitoje gali dalyvauti daugiausiai du dalyviai iš vienos komandos, kurie nustatomi pagal geriausią varžybų rezultatą. Įskaitiniai taškai duodami taip: I vieta — 12 tšk. X vieta — 1 tšk. Visos po jos einančios vietos duoda po vieną tašką. Štangos spaudimo gulomis varžybose rekordai fiksuojami atskirai nuo trikovės varžybų. Trikovės varžybose pasiektas štangos spaudimo rekordas fiksuojamas ir kaip štangos spaudimo rekordas.

Turnyrų organizatoriams paliekama teisė patiems spręsti dėl reikalavimų kvalifikaciniam normatyvui. Komandinė įskaita varžybose, kuriose tuo pačiu metu dalyvauja kelių amžiaus grupių sportininkai, vykdoma skirtingose amžiaus grupėse.

Finansavimas Komandos išlaidas dengia siunčianti organizacija. Visi varžybų dalyviai moka starto mokestį bei mokestį už dopingo kontrolę.

Nuorodos kopijavimas

Starto mokestis lieka varžybų organizatoriui, antidopingo mokestis bei visos baudos mokamos LJTF. Visi varžybų dalyviai, norintys dalyvauti LJTF organizuojamose varžybose, privalo įsigyti licenciją, kuri galioja 12 mėnesių nuo jos įsigijimo datos.

Komanda, norinti sumokėti starto mokesčius pavedimu, turi apie tai pažymėti pateikdama paraišką ne vėliau kaip 3 dienos iki varžybų pradžios.

kaip mesti svorį dėl rezginio

Techninio komiteto išlaidoms varžybų organizatorius skiria EUR, kai dalyvių skaičius yra šimtas dalyvių ir mažiau.

Tuo atveju, jei dalyvių skaičius yra daugiau nei vienas šimtas, tai varžybų organizatorius skiria papildomai po vieną eurą už kiekvieną sportininką, viršijantį šimtą. Apdovanojimas Pagal bendrus varžybų nugalėtojų apdovanojimo nuostatus ir pagal sutartis su rėmėjais. Federacija įsipareigoja pateikti diplomus pageidaujant organizatoriui ne vėliau kaip 30 dienų iki varžybų dienos. Pirmos trys vietos kiekvienoje svorio kategorijoje apdovanojamos medaliais arba taurėmis ir diplomais bei rėmėjų ir organizatorių įsteigtais prizais.

Visose LJTF varžybose trys pirmos komandinės vietos apdovanojamos taurėmis ir organizatorių bei rėmėjų įsteigtais prizais. Apdovanojamas sportininkas turi dėvėti tvarkingą sportinę aprangą.

Priešingu atvejus nebus apdovanojamas. Absoliučioje įskaitoje rezultatai skaičiuojami pagal IPF koeficientą. Absoliučioje įskaitoje apdovanojami ne mažiau kaip trys moterys ir kaip sekretorius svorio mažiau kaip trys vyrai taurėmis ir organizatorių bei rėmėjų įsteigtais prizais kiekvienoje amžiaus grupėje.

Paraiškos Galutinė komandinė registracija paraiškos forma el. Paraiškoje nurodomi sportininkų vardai, pavardės, gimimo metai, svorio kategorijos, amžiaus grupės ir komandos teisėjai.

Žemaitijos taurė 2019

Sportininkai gali keisti svorio kategoriją likus ne mažiau kaip 3 kalendorinėms dienoms iki varžybų dienos. Likus mažiau nei 3 kalendorinėms dienoms iki kaip sekretorius svorio sportininkas, keičiantis svorio kategoriją, moka papildomą 50 proc. Už paraiškos pateikimą atsako komandos vadovas. Komandai trys ir daugiau sportininkų neturinčiai teisėjo, komandinėje įskaitoje anuliuojamas geriausias sportininko rezultatas.

Sportininkai, užsiregistravę į varžybas, privalo apie savo nedalyvavimą pranešti raštu likus ne mažiau nei 1 kalendorinei dienai iki varžybų pradžios varžybų registraciją vykdančiam asmeniui. Iki nurodyto termino apie savo neatvykimą nepranešęs sportininkas, išskyrus force majore atvejus, kuriuos sportininkas privalo pagrįsti dokumentais, moka startinio mokesčio dydžio baudą LJTF.

Šios baudos nesumokėjęs sportininkas, neregistruojamas jokioms kitoms varžyboms.

Atviras Lietuvos jėgos trikovės čempionatas be spec. aprangos 2013

Registracija ir registracijos atšaukimas vyksta per generalinį sekretorių. Varžybų direktorius yra varžybų organizatorius, kuris numato varžybų tvarkaraštį ir pravedimo tvarką. Moteris sportininkes sveria tik teisėjos moterys. Jei kaip sekretorius svorio teisėjų moterų, tai svėrimą gali padėti atlikti ir moteris, neturinti teisėjos kvalifikacijos.

Sportininkams suteikiamas loterijos numeris, kuris naudojamas sportininkams užsakius tokį patį svorį nustatant jų eiliškumą tokia tvarka: anksčiausiai užsiregistravę sportininkai gauna vėliausią numerį. Žiuri sudaro trys Techninio komiteto paskirti pirmos nacionalinės arba tarptautinės kategorijos teisėjai. Visus varžybų metu ant pakylos iškilusius klausimus sprendžia žiuri, o, jai nesant, varžybų vyriausias teisėjas.

Varžybų metu iškilusius organizacinius klausimus sprendžia Techninis komitetas ir varžybų vyr. Teisėjas bei organizatorių atstovas.

svorio metimas trauktis Minesota liepdama moteriai numesti svorio

LJTF Vykdomasis komitetas.

Svarbi informacija