U svorio Edmontonas. Ferrari BB - 2 rugpjûèio - Autogespot

TURIME DAR VIENĄ ČEMPIONĄ

Nepažeidžiant Kodekso 5 ir 64 straipsnių, privalomąja informacija gali remtis tik jos turėtojas.

svorio metimas gerina psichinę sveikatą japonų svorio metimas gulint

Privalomosios informacijos turėtojas ja gali naudotis tik tam tikrų prekių atžvilgiu, tik tuomet: a  tarifiniai dalykai: jei muitinė sutinka, kad tos prekės visais atžvilgiais atitinka tas, kurios aprašytos pateiktoje informacijoje; b  kilmės dalykai: jei 2 dalies b punkte nurodyta įstaiga u svorio Edmontonas, kad tos prekės ir aplinkybės, leidžiančios nustatyti kilmę, visais atžvilgiais atitinka tas, kurios aprašytos pateiktoje informacijoje.

Muitinė privalomosios tarifinės informacijos atveju arba kita įstaiga, nurodyta 2 dalies b punkte privalomosios kilmės informacijos atveju gali reikalauti, kad informacija būtų išversta į atitinkamos valstybės narės oficialią kalbą arba vieną iš oficialių jos kalbų. Priėmus vieną iš aktų ar priemonių, nurodytų Kodekso 12 straipsnio 5 dalyje, muitinė turi imtis visų būtinų priemonių, užtikrinančių, kad nuo to laiko privalomoji informacija būtų išduodama tik pagal tą aktą ar priemonę.

u svorio Edmontonas

Komisija turi kaip galima greičiau informuoti muitines apie šiame straipsnyje nurodytų priemonių ar aktų patvirtinimo datas.

Jei privalomosios informacijos, kuri neteko galios dėl Kodekso 12 straipsnio 5 dalyje nurodytų priežasčių, turėtojas pageidauja pasinaudoti galimybe remtis šia informacija per šio straipsnio u svorio Edmontonas nurodytą laiką, apie tai jis privalo informuoti muitinę, pateikdamas visus reikalingus pateisinamuosius dokumentus, kad būtų galima patikrinti, ar buvo laikomasi atitinkamų sąlygų.

pasverti svorio metimo patarimus

Išimtiniais atvejais, jei Komisija, atsižvelgdama u svorio Edmontonas Kodekso 12 straipsnio 7 dalies antrą pastraipą, priima priemonę, nukrypstančią nuo šio straipsnio 6 dalies nuostatų, ar jei nebuvo laikomasi šio straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų, susijusių su galimybe toliau remtis privalomąja tarifine informacija arba privalomąja kilmės informacija, muitinė turi apie tai raštu informuoti jos turėtoją.

Svarbi informacija